Wat als mijn autorijbewijs wordt ingenomen?

Wanneer een rijbewijs wordt afgenomen, is er hoogstwaarschijnlijk en verkeersdelict begaan. Redenen waardoor uw rijbewijs ingevorderd kan worden zijn:

  1. Als u onder invloed heeft gereden van drugs of alcohol.
  2. Als u 50 km per uur harder reed dan de toegestane snelheid.
  3. Als u in een verkeersgevaarlijke situatie verkeerde.

Maar wat gebeurt er precies wanneer uw autorijbewijs wordt afgenomen? U leest hier meer over het invorderen van uw rijbewijs.

Gevaarlijke verkeerssituatie

Uw rijbewijs wordt niet zomaar ingevorderd. De verkeerssituatie was dan zodanig ernstig dat de politie besloten heeft om uw rijbewijs in te vorderen. Uw rijbewijs wordt na invordering door de politie verstuurd naar de Officier van Justitie die vervolgens beslist of het ingevorderde rijbewijs ook daadwerkelijk wordt ingehouden of dat u het rijbewijs terug krijgt. Dit wordt doorgaans binnen tien dagen besloten, dus u bent in ieder geval uw rijbewijs tien dagen kwijt. Het wil niet altijd zeggen dat u ook echt uw rijbewijs kwijt bent wanneer het is ingevorderd. Wacht altijd het besluit van de Officier van Justitie af, want alleen dan weet u het zeker. U kunt ook de politie vragen om het rijbewijs niet in te vorderen, maar om het tijdelijk ongeldig te laten verklaren. Daarmee heeft u het B rijbewijs nog wel in bezit en is het mogelijk om het om te laten zetten in een AM rijbewijs, zodat u nog wel met een brommobiel de weg op mag.

(Medische) geschiktheid of rijvaardigheid

Het kan zo zijn dat u in een gevaarlijke verkeerssituatie terecht bent gekomen en dat de politie vermoedt dat u niet meer voldoet aan de eisen voor rijgeschiktheid of rijvaardigheid. Dit kan een medische of psychische oorzaak hebben, maar ook als u ouder wordt, kan uw reactie wat traag worden voor deelname in het snelle verkeer. Dit vermoeden ontstaat meestal door een feitelijke constatering van de politie, die binnen zes maanden na de aanhouding een mededeling naar de divisie rijgeschiktheid van het CBR stuurt. Afhankelijk van de feiten die de politie heeft geconstateerd, wordt er een procedure gestart. Binnen vier weken na ontvangst moet het CBR besluiten wat het vervolg is. Dat kan zijn:

  • een cursus volgen (voor mensen die onder invloed hebben gereden).
  • een onderzoek laten uitvoeren, dit kan een medisch onderzoek zijn, een onderzoek naar uw rijvaardigheid of het gebruik van alcohol of drugs.

Heeft u een brief ontvangen met de mededeling dat u een onderzoek moet ondergaan via het CBR, kunt u binnen 14 dagen afstand doen van uw rijbewijs bij de gemeente. Doet u dit niet zelf, dan wordt er binnen vier weken besloten of u dit moet, dit brengt wel eventuele extra kosten met zich mee. Voor meer informatie, bekijk de site van het CBR.

Hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt?

Wanneer uw rijbewijs wordt ingehouden, wilt u natuurlijk ook weten hoe lang u het rijbewijs kwijt bent. Het is namelijk zo dat u zonder rijbewijs ook echt niet meer de weg op mag. Mocht u dus voor uw werk een voertuig moeten besturen, dan mag dit ook niet meer. Voor de tijdsperiode van de invordering wordt er onderscheid gemaakt tussen te hard rijden en rijden onder invloed. Zo wordt er bij een snelheidsovertreding gekeken naar het aantal km dat u te hard reed. Aan de hand daarvan bent u uw rijbewijs een aantal maanden kwijt. Bij het rijden onder invloed wordt er gekeken naar het aantal promillage dat er in uw bloed zat. Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen een beginnend bestuurder en een normaal bestuurder.

Indienen van een klaagschrift

Bent u het er niet mee eens dat uw rijbewijs is afgenomen of heeft u het om speciale redenen dringend nodig? Dan kunt u altijd een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Door de Officier van Justitie wordt vaak geen rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Of een klaagschrift daadwerkelijk zin heeft, is niet van tevoren te zeggen. Soms wordt het namelijk zelfs afgeraden om dit te doen.

Voorkom het invorderen van uw rijbewijs

Natuurlijk moet u ten alle tijden voorkomen dat uw rijbewijs wordt ingevorderd. Dit is niet alleen belangrijk voor uw veiligheid, maar ook die voor andere weggebruikers. Houd u op de weg aan alle verkeersregels, want dan is er ook niks aan de hand. Mocht uw rijbewijs toch ingevorderd zijn, hopen wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u dan altijd terecht bij een persoonlijke advocaat of bij de rechtbank.

Geef een reactie